luna
Astrology Pacific 4
slunce
 
Astrologický občasník ing. Vladimíra Velčovského
Astrological periodical of engineer Vladimir Velcovsky
 jozwiak
ARABOVÉ V HOROSKOPU
Wojćiech Jóźwiak


V historii je málo národů, jejichž osud a život byl tak srostlý s náboženstvím (jejich sousedé Židé jsou druzí)

Arabové jsou v módě.... Naše další lekce bude o tom, jak by mohl vypadat kolektivní astrologický portrét Arabů, jako národu a civilizace.

Jak to vypadá z pohledu astrologie ? Téměř každý národ má svůj národní charakter, a tento charakter lze převést na postavení planet.Takové postavení planet nemuselo zcela nastat v nějakém časovém okamžiku. Ale když najdeme takový astro-psychologický portrét, můžeme vyhledat v historii významné momenty ze života tohoto národu, nakreslit již pravé horoskopy těch událostí a kontrolovat, zda to souhlasí s tím fiktivním horoskopem charakteru.

V případě Arabů slibuji, že tak rychle, jak budu moci, seznámím Vás s horoskopem nejdůležitějších události v jejich životě, omlouvám se, v historii, jmenovitě té noci , kdy Archanděl Gabriel se zmocnil důvěryhodného kupce z Mekky a přiměl ho hlásat zcela nové slovo Boží. Tím kupcem byl Mohamed, a od této noci začala velikost Arabů a jejich nového národního náboženství - islámu. Zatím znám místo, kde se to stalo, rok a (přibližně) hodinu, ještě musím někoho najít, kdo by uměl přepočíst dny ramadanu na normální měsíce.

Z pod vítězného znamení Střelce.

Zatím se zamyslíme, jak bychom rozmístili planety ve znameních “psychologického” horoskopu Arabů. Málo je v historii národů, jejichž osud a život by byl tak srostlý s jejich náboženstvím (jejich sousedé, Židé, jsou druzí. To náboženství - islám - je specifické. Tvoří důkladnou jednotu s právem a politikou. Mohamed byl nejen Božím prorokem, ale také - od jistého okamžiku své kariéry, představitelem státu a předním vůdcem.

Když myslíme na náboženství a na zodiak, přichází nám na mysl dvě znamení podřízené Jupiterovi: Ryby a Střelec. Které znamení je více “arabské”? Ryby musíme odhodit. Proč? Porovnejme životní (historickou) cestu Arabů - mohamedanů a také jejich sousedů a semitských příbuzných - Židů. Jeden rozdíl je nápadný:
Arabové na samém počátku své kariéry, pod vládou Mohameda i jeho prvních nástupců - kalifů , přinesli šílený úspěch. Mohamed sjednotil kmeny na Arabském poloostrově ( území na pohled 8krát větší než Polsko), jeho nástupci si podrobili - podivně snadno - polovinu tehdy známého světa, od Indie po Španělsko, v tom tak obývanou zemi, jako Egypt, a rozlehlé imperium s prastarou kulturou, jakou byla Persie. Svět jim padl k nohám. Naproti tomu Židé byli neustále biti, rozprášení, vysídlování a odsuzování na všelijaké nepřízně osudu. Ponechejme nudné - nejasné znamení Ryb. Židům - Arabům nechť přísluší vítězný a přímočarý Střelec. A právě Slunce ve Střelci by znamenalo jejich vzpomínané zamilování do náboženství, práva a politiky.

Bláznivá Venuše ve Štíru.

Nějaký výrazný planetární bod se musí také nacházet ve Štíru. Proč? - protože to by ukazovalo na podivný vztah tohoto lidu k ženám a sexu. Na jedné straně jejich básníci psali žárlivá erotická díla - vlastně v této zemi byly napsány básně plné smyslové rafinovanosti “Tisíc a jedna noc” - na druhé straně ženy jsou tam schované, zakryté, oblékané v nějaké pytle a závěsy, žárlivě střežené jako nebezpečné zboží. Nad zeměmi Arabů se vznáší atmosféra podezírání, závisti a připravenosti ke mstě na sexuálním pozadí. To může dělat jen Venuše ve Štíru.

Druhá, kromě sexu, funkce Venuše je umění. Umění arabsko - islámské je neobyčejně tvrdé a náboženské. Mohamed zakázal kreslení lidských postav a zvířat, nemluvě o Bohu. Umělci byli vyzvání, aby navrhovali kostky, růžice a jiné abstraktní vzory, a také složité klikyháky u písmen. Ale do kamene , při příležitosti stavby budovy, tvořili opravdovou poezii. Zde je vnímán vliv Saturnu z jedné strany a znamení Vodnáře z druhé strany. Arabská Venuše by měla být ve Štíru, v kvadratuře na Saturna, který by byl ve znamení Vodnáře. (Snad opravdu tak tomu bylo při jejich počátku?). Znamení Vodnáře by patřilo ještě něčím posílit, např. Jupiterem nebo Marsem, který by se tam nacházel. Tento Vodnář, to je také arabská matematika, alchymie, astronomie a astrologie. Před tisíci léty byli v těchto vědách proslulí.

Chtivá Luna ve znamení Býka

Kde umístíme Lunu? Když Arabové nebojovali, hromadili bohatství, stavěli paláce a libovali si v klenotech. Kdysi čerpali zisky hlavně z obchodu, a ve 20. století se ukázalo, že Alah jim podaroval ve své laskavosti ohromné ložiska ropy. “Nejbohatším” znamením je Býk - a patrně právě tam je umístěna arabská Luna. Možná je v opozici na Venuši ve Štíru? (A možná zcela ne v Býku, jen blíže Slunce v Kozorohu a proto na štítech minaretů a na praporech je Luna zobrazena jako půlměsíc? Může to být i tak. Přece jen Býk se mi jeví lepší než Kozoroh.)

Střelec, Štír, Býk, Vodnář. Ta čtveřice znamení, jak se zdá, vystačí již k popsání národní povahy “synů pouště”. Ascendent by byl v jednom z těchto znamení. Kdyby byl ve Vodnáři, Slunce ve Střelci by stálo vysoko, shodně s převahou “jasných”, “jangových” rysů u těchto lidí. Kdyby byl ascendent ve Štíru, Slunce by se připravovalo k východu, a doba těsně před východem Slunce, to je nejvíce tajuplné období dne, vhodné pro národ, který tolik vděčí jednomu mystikovi, jakým byl Mohamed.

Z polského časopisu ""Gwiazdy mówia . . " č.42/2001 (od 22. do 28.10.2001) přeložil Vladimír VelčovskýAutor ing.Vladimír Velčovský
Administrátor webových stránek Inmerita
Autor excelovských programů Astrotyp, Numerologie, Minulé životy, Mapa života a další.
http://www.inmerita.wz.cz/
Astrology Pacific   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.