www.volny.cz/astrolot      |    www.astrolot.xf.cz


Aktuální!!! POZVÁNKA – Tradiční astrologie 2019 – Těrlicko

Vážení astrologové, kolegové, milí přátelé,

Čas letí a tak s předstihem dávám na vědomí všem zájemcům informaci o pracovně- přátelském setkání s tradičními astrology a astrologyněmi.

Letos, opět už po deváté, se sejdeme o prvním víkendu v říjnu (5.- 6. října 2019) v Těrlicku, v Country Clubu (restaurace s možností stravy i přespání a kdo má zájem o nocleh, může si ho objednat na č. 604412295).
Nyní připravujeme zajímavé přednášky (přesný program zveřejníme později). Na setkáních si předáváme také své znalosti, zkušenosti, diskutujeme o nich a tyto diskuse rozšiřují dále naše vědomosti a jsou neméně zajímavé. Všichni, kteří máte zájem a chcete se zúčastnit, ev. sami něco přednést, jste srdečně vítání.

Mějte se hezky a prázdninově a v říjnu na shledanou se těší – za všechny tradiční Dagmar Závodná
P.S.informace a dotazy - tel.: 777 953 540, 596 423 006. e-mail: zavodasa@volny.cz
Aktuální!!!

POZVÁNKA Na kurz HORÁRNÍ ASTROLOGIE

Víkendový kurz Horární astrologie se koná 22.- 23.června 2019 v Těrlicku v Country Clubu. Na kurzu vás seznámím nejen s teorii a pravidly této praktické disciplíny, ale zároveň na konkrétních příkladech si ukážeme, jakým způsobem postupovat, abychom se dopracovali ke správné odpovědi na položenou otázku.
Začínáme v sobotu - 22.6.2019 v 10:00 hodin (do 17:00 hod.) a končit budeme v neděli 23.6.2019 v 15.00 hodin (od 9.00 do 15:00 hod.).
Cena kurzu je 1.500.- Kč. Platí se na místě.
Závazné přihlášky (a dotazy) prosím posílejte na e-mail zavodasa@volny.cz., nebo tel. 777 953 540, 596 423 006.
V Country Clubu je možnost stravy i přespání a kdo má zájem, může si předem objednat nocleh na č. 604 412 295.
Srdečně zdraví a těší se na vás lektorka - Dagmar Závodná
Aktuální!!! POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI ASTROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČR

Praha 14.1.2019
Vážená kolegyně, vážený kolego,
končí funkční období stávajícího Výboru a Revizní komise naši společnosti a je třeba složit účty z činnosti a zvolit nové vedení na další funkční období. Proto, v souladu s platnými stanovami, Vás jménem Výboru Astrologické společnosti České republiky zvu na Členskou schůzi Astrologické společnosti České republiky, pořádanou v sobotu
16. 2. 2019 v době od 13 00 do 17 00 SEČ
pořádanou v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha 1
s následujícím programem:

13:00 Zahájení
I. Administrativní část:
1. Zjištění usnášeníschopnosti Členské schůze. V případě nedostatečného počtu přítomných členů pro usnášeníschopnost schůze bude ve smyslu stanov svolána na čas o hodinu později nová Členská schůze, která je usnášeníschopná i při počtu přítomných menších než ½ členů AS ČR.
2. Zpráva Výboru a zpráva o stavu finančních prostředků AS ČR, zpráva Revizní komise
3. Diskuse
4. Hlasování o schválení zpráv
5. Volba členů Výboru, volba předsedy a místopředsedy Výboru, volba Revizní komise a volba předsedy Revizní komise.

II. Přednášková část:
Richard Stříbný: Významné konstelace roku 2019
Martin Suchý: Simo Häyhä - říkali mu Bílá smrt, příběh legendy Zimní války
Zdeněk Bohuslav: 100leté výročí české koruny – nové měny samostatného státu
17:00 Závěr

Za končící Výbor AS ČR srdečně Zdeněk Bohuslav

K volbě členů výboru a revizní komise:
Výbor připomíná, že je možné, aby členka/člen k předkládanému seznamu kandidátů do práce ve Výboru a do Revizní komise na příští funkční období navrhla/navrhl další vhodné kandidáty - členy Astrologické společnosti ČR (můžete i sebe; při schůzkách Výboru se mohou mimopražští účastnit i přes Skype a nemusí jezdit do Prahy).

Do výboru devítičlenného Výboru opět kandidují (v abecedním pořádku):
Nataša Králová – jako člen, Zdeněk Bohuslav – jako člen a předseda AS ČR, Vladimír Kvasnička – jako člen, Petr Rastokin – jako člen, Richard Stříbný – jako člen, Aleš Slabý – jako člen, Martin Suchý – jako člen, Radko Tobičík – jako člen a místopředseda AS ČR, Jan Vrána – jako člen.
Do tříčlenné Revizní komise opět kandidují (v abecedním pořádku):

Elena Jurčová – jako člen, Martina Nohová – jako člen, Libor Matyáš – jako člen a předseda revizní komise. Před schůzí či o přestávce také půjde doplatit hotově členské příspěvky za rok 2018 a zaplatit i členské příspěvky na rok 2019 (těm, kdo mají členský příspěvek uhrazen a dosud nedostali známku za rok 2018 známku přikládáme). Členský příspěvek (300,- Kč či libovolně výše) jde samozřejmě uhradit - a hodí se to i již nyní - bankovním převodem na účet společnosti číslo 2500384695, kód banky 2010; při platbě ze zahraničí to je číslo
IBAN: CZ0620100000002500384695, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

V přednáškové místnosti budou také připraveny ke koupi vybrané knižní tituly nakladatelství Vodnář, starší čísla Konstelace a CD či DVD s přednáškami, které proběhly na Eukarpia 2008 -2018 a to akustické záznamy ve formátu MP3 (spolu s užitými doprovodnými obrázky á 100,- Kč) a také videozáznamy, pokud již byly pořizovány (sobota a neděle - DVD na oba dny dohromady za 200,- Kč).
Již běží přípravy na dvoudenní setkání s 12 velkými přednáškami – EUKARPIA 2019
Bude se konat v sobotu a neděli 8. a 9. června 2019Aktuality roku 1999

Aktuality roku 2000

Aktuality roku 2001

Aktuality roku 2002

Aktuality roku 2003

Aktuality roku 2004

Aktuality roku 2005

Aktuality roku 2006

Aktuality roku 2007+2008

Aktuality roku 2009

Aktuality roku 2010

Aktuality roku 2011

Aktuality roku 2012

Aktuality roku 2013

Aktuality roku 2014

Aktuality roku 2015

Aktuality roku 2016

Aktuality roku 2017

Aktuality roku 2018


www.volny.cz/astrolot   |   www.astrolot.cz   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.